psychoterapia

O psychoterapii…

Co ją poprzedza?

Konsultacja psychologiczna służy do określenia powodu zgłoszenia, zapotrzebowania, celów jakie chce osiągnąć osoba zgłaszająca się.
Jest to czas, który służy ustaleniu jak miałaby przebiegać pomoc psychologiczna i jaki ma mieć charakter (psychoterapii indywidualnej, grupowej, interwencji kryzysowej, itp.).

Cele psychoterapii

Psychoterapia jest rodzajem pracy nad sobą, o charakterze psychologicznym, w celu uzyskania większej świadomości siebie, dokonania zmiany w swoim życiu. Zmiana może dotyczyć sfery uczuć, myślenia, zachowania. Często oczekiwana jest taka zmiana, która wpłynie na relacje z innymi ludźmi.

Dla kogo przeznaczona?

Przeznaczona jest do osób cierpiących lub doświadczających trudności w życiu, które powodują chęć zmiany siebie, a poprzez to zmianę swojego dotychczasowego życia.
Inną motywacją do podjęcia psychoterapii jest potrzeba własnego rozwoju, lepszego rozumienia siebie, nawiązania głębszego kontaktu z samym sobą. Psychoterapia ma wtedy charakter rozwojowy.

Wątpliwości i obawy

Bardzo często psychoterapia wzbudza różne obawy, zwłaszcza przed nieznanym, wiele osób zastanawia się, jak psychoterapia ich zmieni, jacy będą, kim będą za jakiś czas. Niektórzy obawiają się braku wpływu na proces psychoterapii. Podczas gdy tak naprawdę, ten proces toczy się właśnie w nich, to oni pozwalają mu rozwijać się lub zatrzymują go, kiedy toczy się zbyt szybko lub ujawnia coś co niepokoi. Psychoterapeuta jest zaś towarzyszem w tym procesie, pomaga nazywać, rozpoznawać to co się pojawia.

Czym się zajmujemy?

Nie ma reguły na to czego dotyczy psychoterapia, czasami zmienia się to w toku pracy. Czasami bardziej aktualnego życia, czasami koncentruje się na przeszłości, mogą też wzajemnie przeplatać się wątki aktualnego życia z przeszłością. Najlepiej kiedy można podążać za tym co pojawia się w przeżyciach, skojarzeniach, bez ograniczania pojawiających się treści, bez tematów tabu.

Inwestycja w swoje życie

Psychoterapia jest inwestycją w swoje życie, choć najczęściej tego określenia używa się w stosunku do działań, których rezultat będzie miał wymiar materialny. Tutaj pojawia się wymiar, który nie jest namacalny, widoczny gołym okiem, ale taki, który może sprawić, że ktoś polubi siebie, nie będzie musiał stale szukać na zewnątrz, tego co sam od zawsze ma, uwolni się od balastu przeszłości, który stale dźwiga.
Dla wybitnego klasyka psychoterapii, Freuda oznakami zdrowia jest zdolność do miłości i pracy.
Tego życzymy wszystkim poszukującym.

oprac. A. Nadolna