oferta

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
dla osób z syndromem DDA i DDD


Oferujemy pomoc w formie:

  • konsultacji psychologicznych
  • interwencji kryzysowych
  • psychoterapii indywidualnej