psychoterapia indywidualna

 

O psychoterapii indywidualnej…

Cele psychoterapii indywidualnej

Zawsze są bardzo indywidualne, określane na pierwszych sesjach. Czasami jednak krystalizują się dopiero w toku dłuższej pracy. Wskazaniem do psychoterapii indywidualnej będzie większe zainteresowanie własnym “światem wewnętrznym”, czyli swoim sposobem przeżywania, widzenia i rozumienia świata niż relacjami z ludźmi. Wybór formy psychoterapii jest przedmiotem rozmowy i wspólnych ustaleń, zależy od wielu czynników.

Sposób pracy

Jest to specyficzny sposób rozmowy, podczas której różne aspekty życia psychicznego poddawane są refleksji i analizie. Zazwyczaj ma charakter odkrywania w sobie tego co wcześniej nie było odkryte, nazywania, tego co wcześniej nie nazwane lub tylko przeczuwane.

Warunki

Aby proces jakim jest psychoterapia mógł zachodzić potrzebne są określone warunki. Zazwyczaj są to regularne sesje, raz w tygodniu. Mogą być częściej, natomiast kiedy odbywają się rzadziej to przybierają formę raczej sesji o charakterze wspierającym, poradnictwa.

oprac. A. Nadolna